CentOS 和 Mac 安装 Docker

安装 Docker-CE 特别简单,只需一行命令。

1. CentOS 部署Docker

1.1 下载docker官方repo

yum-config-manager  --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
1

or

wget https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo -O /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
1

1.2. 修改repo,国内镜像

sed -i 's+download.docker.com+mirrors.cloud.tencent.com/docker-ce+' /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
1

1.3 安装docker-ce 社区版

yum install docker-ce
1

1.4 启动 docker

systemctl start docker
1

2. 个人电脑安装 Docker-CE

参考文档即可 Install Docker Desktop on Macopen in new window